Standee – Roll up

izdesign còn nhận thiết kế các sản phẩm phụ vụ truyền thông như standee, băng rôn (bandroll) hay phướn treo đường cho các chương trình hoặc sự kiện. Trên đây là sản phẩm standee của một chương trình hội thảo quảng cáo sản phẩm máy HIFU với tác dụng nâng cơ không cần phẫu thuật, chỉ một lần duy nhất. Sản phẩm đánh mạnh công dụng của máy nhập khẩu từ Hàn Quốc, và được ưu đãi 40% trong thời gian đầu.