Poster quảng cáo dầu thơm

Poster quảng cáo nhãn hàng dầu thơm (nước hoa) L’ÉGOUT với thiết kế đơn giản nổi bật lên sản phẩm. Size poster có thể dùng in ấn khổ lớn do sản phẩm có độ phân giải lớn.