Hiệu ứng 3D lung linh

Chiếc Iphone 3G trở nên đẹp lung linh hơn khi kết hợp với hiệu ứng 3D sử dụng một vài thủ thuật photoshop.