×
  • Làm sao để có ý tưởng?

    LÀM SAO ĐỂ CÓ Ý TƯỞNG! Hãy biến mình thành một đứa trẻ! Một đoạn hay dịch từ quyển “How To Get Ideas – Một nửa của 13 là 8” Của Jack Foster, tác giả Lê Trường muốn chia sẻ với các bạn marketer và những người làm sáng tạo.…

    0 473
  • Kích thước giấy tiêu chuẩn cần biết trong thiết kế và In ấn

    Mặc dù bất cứ ai đã vào cái nghề thiết kế này thì đương nhiên là phải biết được quy cách cũng như khổ giấy hay chung quy lại là kích thước của sản phẩm mình cần làm rồi phải không? Tuy nhiên vẫn có một số người vẫn còn…

    0 709